Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają" (Heraklit z Efezu)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

  • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • wykonywanie montażu, uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

  • wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • monitorowanie i nadzór  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • ocena oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.