Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik elektryk

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia" (E. de Bono)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

  • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

Eksploatacja urządzeń, maszyn i instalacji elektrycznych:

  • eksploatowanie instalacji elektrycznych;
  • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych;