Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik mechanik
Nazwa oddziału

 Technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik mechanik

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis


"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony" (S. Żeromski)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

  • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń narzędzi metodą obróbki ręcznej i obróbki maszynowej;
  • wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

  • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;                       
  • nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.