Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik mechatronik

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia" (E. de Bono)

W trakcie nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

  • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.