Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać" ( I. Paderewski)

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Obsługa magazynów:

  • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu;
  • monitorowanie poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwanie programów magazynowych;
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej;

Organizacja transportu:

  • planowanie i organizowanie procesów transportowych;
  • dokumentowanie procesów transportowych.