Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku - Klasa 1d sportowa
Nazwa oddziału

 Klasa 1d sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wychowanie fizyczne
  • Biologia

Dodatkowe wymagania

 Test sprawnościowy

Opis

Do klasy sportowej zapraszamy głównie młode adeptki i adeptów siatkówki. Propozycja przedmiotów rozszerzonych będzie tu odrobinę inna niż w pozostałych klasach. Poza wychowaniem fizycznym przedmiotem obowiązkowym na poziomie rozszerzonym będzie tu biologia. W postępowaniu rekrutacyjnym punktowane będą j.polski, matematyka, język angielski oraz wychowanie fizyczne i biologia. Poza tym kandydat zostanie poddany testom sprawnościowym, których celem jest określenie jego predyspozycji do uczęszczania do klasy sportowej.