Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: europejski
Nazwa oddziału

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: europejski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Liceum Ogólnokształcące

Profil: EUROPEJSKI

cykl kształcenia: 4 lata
zakończone egzaminem maturalnym

Przedmioty rozszerzone:
1) geografia
2) wiedza o społeczeństwie
3) język angielski

Geografia i wiedza o społeczeństwie są przedmiotami chętnie wybieranymi przez
uczelnie wyższe, jako przedmioty punktowane, podczas rekrutacji na studia.
Język angielski jest podstawowym językiem komunikacji we współczesnym świecie.
Jest to język ekonomii, gospodarki i biznesu, nauki, polityki i podróży.