Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: medyczny
Nazwa oddziału

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

Opis

Liceum Ogólnokształcace

Profil: MEDYCZNY

cykl kształcenia: 4 lata
zakonczone egzaminem maturalnym

Przedmioty rozszerzone:
1) biologia
2) chemia
3) fizyka
4) jezyk angielski

Biologia, chemia i fizyka są przedmiotami wymaganymi przez wyższe uczelnie
medyczne, jako przedmioty punktowane, podczas rekrutacji na studia.
Język angielski jest podstawowym językiem komunikacji we współczesnym świecie.
Jest to język ekonomii, gospodarki i biznesu, nauki, polityki i podróży.