Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Nazwa oddziału

 MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń jest przygotowany do:

1. montowania maszyn i urządzeń

2. obsługiwania maszyn i urządzeń

3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń, po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik.