Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Nazwa oddziału

 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do:

1. przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki

2. wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną

3. wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik.