Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Kelner
Nazwa oddziału

 Kelner

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Podstawowym zajęciem kelnera jest profesjonalna obsługa klientów lokalu od momentu ich wejścia, aż do opuszczenia go. Do kelnera należy powitanie gości, wybór stolika, przedstawienie menu, udzielenie wszelkich informacji odnośnie serwowanych potraw i napojów, pomoc w wyborze poszczególnych dań, a następnie przyjęcie zamówienia i jego odpowiednie zrealizowanie. Kelner musi zadbać o przyniesienie zamówionych potraw i dodatków oraz odpowiednie podanie ich do stołu. Powinien także sprawować ciągły nadzór nad klientami i reagować na każde wezwanie, zaś po zakończonym posiłku przedstawia rachunek i przyjmuje zapłatę. Ważnym elementem jest również odpowiednie pożegnanie klientów i zachęcenie ich do ponownego odwiedzenia tego miejsca.

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wykonywanie usług kelnerskich:

O sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

O wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem gości;

O rozliczanie usług kelnerskich.


Zdabędziesz następującą kwalifikacje:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich.Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.