Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nazwa oddziału

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do:

1. dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

2. opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu

3. urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4. dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni

5. opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu

6. budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy)