Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK REKLAMY
Nazwa oddziału

 TECHNIK REKLAMY

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy jest przygotowany do:

1. przygotowania elementów strategii reklamowej

2. przygotowania elementów kreacji reklamowej

3. produkcji reklamy

4. planowania kampanii reklamowej

5. organizowania sprzedaży reklamowej

6. realizowania kampanii reklamowej

7. badania przekazu reklamowego

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową