Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
Nazwa oddziału

 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Fizyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do:

1. użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

3. oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

4. wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi

5. użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie

6. obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)
Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciagnik rolniczy)