Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Nazwa oddziału

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do:

1. projektowania imprez i usług turystycznych
2. zamawiania imprez i usług turystycznych
3. prowadzenia informacji turystycznej
4. obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
5. rozliczania usług i imprez turystycznych

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)