Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK PROGRAMISTA
Nazwa oddziału

 TECHNIK PROGRAMISTA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista jest przygotowany do:


1. tworzenia i administrowania stronami internetowymi
2. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych
3. programowania aplikacji internetowych
4. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią
5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
6. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk.