Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK INFORMATYK
Nazwa oddziału

 TECHNIK INFORMATYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

UWAGA !!

W trakcie nauki klasa informatyczna będzie realizować profil e-sportowy [projektowanie gier].

Dodatkowe godziny zostaną przeznaczone na tworzenie i testowanie gier
komputerowych a także na przygotowania do turniejów e-sportowych.
W opanowaniu tajników wirtualnej rozrywki pomogą najnowsze komputery z
procesorami AMD Ryzen 5.
Jeżeli interesują Cię gry komputerowe - ten zawód jest właśnie dla Ciebie !!


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do:

1. przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
2. administrowania systemami operacyjnymi
3. serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej
4. przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej
5. tworzenia i administrowania stronami internetowymi
6. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych
7. programowania aplikacji internetowych
8. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista.