Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku - Klasa 1b z przedmiotami fakultatywnymi
Nazwa oddziału

 Klasa 1b z przedmiotami fakultatywnymi

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Opis

W klasach a,b i c uczniowie otrzymają na etapie rekrutacji możliwość wyboru przedmiotów, realizowanych w okresie nauki w liceum w zakresie rozszerzonym. Do wyboru będą następujące przedmioty: biologia, chemia, język polski, język angielski, historia, geografia, matematyka, fizyka i informatyka. W związku z tym w naszej szkole uczeń sam zdecyduje, jak wyglądał będzie jego profil. Utworzenie grupy rozszerzonej uzależnione jest od ilości chętnych, którzy zadeklarowali wybór danego przedmiotu. W postępowaniu rekrutacyjnym punktowane będą w każdej klasie j.polski, matematyka, język angielski oraz przedmioty zadeklarowane przez ucznia, jako te, które chciałby realizować w liceum w zakresie rozszerzonym.