Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Klasa wielozawodowa – to alternatywa dla wszystkich uczniów chcących kształcić się w zawodach, dla których, ze względu na liczebność, nie da się utworzyć całej klasy w danym zawodzie. Do takiej klasy uczęszczają młodociani pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę.  

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w formie miesięcznych kursów. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I oraz trzy dni w klasie II i III.