Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Mechanik
Nazwa oddziału

 Mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.


W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawianie pojazdów samochodowych:

O  wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych
w pojazdach samochodowych,

O  diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

O  wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.


Zdobędziesz następującą kwalifikacje:


MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.