Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Stolarz
Nazwa oddziału

 Stolarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Tak jak większość zawodów rzemieślniczych nie cieszy się on wysokim statusem społecznym w Polsce, ale ma długą tradycję. Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń(także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

O  wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

O  wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

O  wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.


Zdobędziesz następującą kwalifikacje:


DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.