Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - LO profil mundurowy
Nazwa oddziału

 LO profil mundurowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Geografia ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Język polski

 Historia

Opis

To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy planują przyszłość ze służbami mundurowymi. Interesuje Cię bezpieczeństwo kraju i jego obywateli? Chciałbyś związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi chroniącymi życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy? Zapraszamy do klasy o profilu mundurowym.

Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: musztra, samoobrona, strzelectwo, pływanie, ratownictwo  itp. W dni zajęć specjalizacyjnych strojem szkolnym jest mundur.