Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - LO profil ogólny
Nazwa oddziału

 LO profil ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Historia

 Język polski

Opis

Jako uczeń liceum o profilu ogólnym będziesz realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Uczniowie takiego liceum mogą swobodnie wybierać przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, pracownie informatyczną oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe. Możesz brać udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych lub rozwijających Twoje zainteresowania. Proponujemy dodatkowe atrakcyjne zajęcia sportowe na siłowni oraz Otwartej Strefie Aktywności (na świeżym powietrzu). Zachęcamy uczniów do brania udziału        w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.