Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Energii Odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technikum Energii Odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Jest to zawód przyszłościowy oraz szerokoprofilowy związany z rozwojem energetyki odnawialnej,  wprowadzony został do klasyfikacji zawodów w 2010r. Stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii. Zmiany te wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. Postęp technologiczny i coraz większa efektywność ekonomiczna systemów energetyki odnawialnej, a także względy ekologiczne wspierające promocję technologii energetyki odnawialnej dają dobre perspektywy pracy dla absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwenci mogą podjąć pracę między innymi jako monterzy, konserwatorzy czy wykonawcy instalacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Oprócz tego będą przygotowani, by wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.      Montaż i uruchamianie urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej:

O  montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

O  wykonywanie montażu, uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

2.   Eksploatacja urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej:

O  wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

O  monitorowanie i nadzór  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

O  ocena oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki                                            odnawialnej

               Kwalifikacja 2:

              ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej