Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Drzewne
Nazwa oddziału

 Technikum Drzewne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik technologii drewnaabsolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.      Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

O  wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

O  wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

O  wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2.      Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna      i materiałów drewnopochodnych:

O  planowanie procesów technologicznych;

O  monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

               Kwalifikacja 2:

              DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i                                     materiałów drewnopochodnych