Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Elektryczne
Nazwa oddziału

 Technikum Elektryczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Obecnie trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, dlatego technik elektryk  to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca jego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom  korzystającym z nich bezpieczeństwo.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego , w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyn                 i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.      Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn              i urządzeń elektrycznych:

O  wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

O  montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

O  wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

2.      Eksploatacja instalacji, maszyn
i urządzeń  elektrycznych:

O  eksploatowanie instalacji elektrycznych;

O  eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych;


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń                            elektrycznych

               Kwalifikacja 2:

              ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych