Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Budownictwa
Nazwa oddziału

 Technikum Budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik budownictwa wykonuje i nadzoruje organizację zadań związanych z budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju i regionie jest dobra iw miarę stabilna, tak więc pracy dla techników budownictwa nie powinno zabraknąć. Absolwenci przygotowani są do dalszej nauki na uczelniach technicznych. Według statystyk osoby, które ukończyły szkołę średnią w zawodzie technik budownictwa lub uczelnię o profilu technicznym bardzo rzadko pozostają bez pracy. Biorąc pod uwagę postęp techniki        i wprowadzanie nowych technologii, jest popyt na dobrych specjalistów w tej dziedzinie.

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.      Montaż konstrukcji budowlanych:

O  przygotowywanie elementów konstrukcji budowlanych do montażu;

O  montowanie elementów konstrukcji budowlanych;

O  wykonywanie prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

2.   Organizacja i kontrola robót  budowlanych  oraz  sporządzania kosztorysów:

O  organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

O  organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

O  organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych;

O  organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

O  sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

               Kwalifikacja 2:

               BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie                                     kosztorysu