Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik logistyk to kierunek kształcenia, który pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne to efektywnego i skutecznego planowania, organizowania, kierowania            i kontrolowania procesu przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Procesy te będą możliwe poprzez poznanie i właściwe wykorzystanie  informacji płynących z rynku, a także poprzez odpowiednie zarządzaniu popytem

W trakcie  nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Obsługa magazynów:

O  przyjmowanie, przechowywanie
i wydawanie towarów z magazynu;

O  monitorowanie poziomu i stanu zapasów;

O  obsługiwanie programów magazynowych;

O  prowadzenie dokumentacji magazynowej;

2. Organizacja transportu:

O  planowanie i organizowanie procesów transportowych;

O  dokumentowanie procesów transportowych.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

             SPL.01 – Obsługa magazynów

               Kwalifikacja 2:

            SPL.08 – Organizacja transportu