Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Kelnerskie
Nazwa oddziału

 Technikum Kelnerskie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą konsumenta w różnorodnych zakładach gastronomicznych oraz obsługą wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, a także kelnerską obsługą kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych imprez tego rodzaju. Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych technik obsługi, a także serwowanie potraw i napojów w zakładach gastronomicznych na przyjęciach okolicznościowych. Innymi ważnymi zadaniami są: doradzanie konsumentowi i udzielanie informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju imprezy (także w obecności gości). Ostatnim, również istotnym, zadaniem jest inkasowanie należności oraz dokonywanie rozliczeń gotówkowych                      i bezgotówkowych. 

W trakcie  nauki zostaniesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.      Wykonywanie usług kelnerskich:

O  sporządzanie potraw i napojów w części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego;

O  wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem gości;

O  rozliczanie usług kelnerskich;

2.      Organizacja usług gastronomicznych:

O  planowanie i organizowanie dodatkowych usług  gastronomicznych;

O  planowanie i nadzorowanie pracy kelnera;

O  rozliczanie usług gastronomicznych.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

          Kwalifikacja 1:

          HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

          Kwalifikacja 2:

          HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych