Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Hotelarskie
Nazwa oddziału

 Technikum Hotelarskie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Organizuje i nadzoruje pracę w zakładach hotelowych. Kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe, gastronomiczne. Zajmuje się obsługą kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez.

W trakcie nauki zostaniesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.   Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

O  utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;

O  przygotowywanie i podawanie śniadań;

O  organizowanie usług dodatkowych  w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2.    Realizacja usług w recepcji:

O  rezerwacja usług hotelarskich;

O  obsługa gości w recepcji.


Zdobędziesz nstępujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

               Kwalifikacja 2:

              HGT.06. Realizacja usług w recepcji