Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Mechaniczne
Nazwa oddziału

 Technikum Mechaniczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik mechanik to zawód który polega  na obsłudze nowocze­snych maszyn              i urządzeń oraz  wykonywaniu prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. W  trakcie nauki zdobędziecie umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego , w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

W trakcie  nauki  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.      Obsługa i montaż maszyn i urządzeń:

O  montowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń;

O  instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń.

2.      Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn           i urządzeń:

O  organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;                       

O  nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

               Kwalifikacja 2:

              MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn                                            i urządzeń