Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Handlowe
Nazwa oddziału

 Technikum Handlowe

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Technik handlowiec  potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy

W trakcie nauki zostaniesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Prowadzenie sprzedaży:

O  wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna
i sprzedaży,

O  przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży.

2. Prowadzenia działań handlowych:

O  planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie  ich efektów,

O  organizowanie i prowadzenie działań handlowych,

O  aktywna  komunikacja z klientem biznesowym.


Zdobędziesz nstępujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

               Kwalifikacja 2:

              HAN.02. Prowadzenie działań handlowych