Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób dbających o zdrowy tryb życia oraz lubiących kontakt z ludźmi i przygody ze sztuką kulinarną.  Kierunek kształci specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych takich jak np. restauracje, stołówki, internaty, hotele. Są to osoby  przygotowane do kierowania pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn      i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji.

W trakcie nauki zostaniesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1.  Przygotowanie i  wydawanie dań:

O  ocena jakości surowca;

O  przechowywanie żywności

O  przygotowanie produktów i stanowisk pracy;

O  obsługa sprzętu gastronomicznego.

O  przygotowanie dań zimnych, gorących
 i podstawowych deserów;

O  wydawanie dań;

2.      Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:


O  ocenianie jakości żywności;

O  planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia; 

O  organizowanie żywienia w produkcji  gastronomicznej

O  wykonywanie usług gastronomicznych;

O  ekspedycja potraw i napojów.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

               Kwalifikacja 2:

              HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych