Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Mechaniczne
Nazwa oddziału

 Technikum Mechaniczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

W trakcie 5 lat nauki będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wytwarzanie części maszyn i urządzeń,

- dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

- obsługa maszyn i urządzeń,

- organizowanie procesu produkcji,

- instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń.

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu technikum mechanicznego?

We wszystkich zakładach pracy zajmujących się:

- produkcją części maszyn i urządzeń w regionie, w Polsce i w Europie

- projektowaniem maszyn i urządzeń

- w warsztatach samochodowych i firmach motoryzacyjnych,

- w zakładach obróbki metali,

- w firmach branży mechanicznej.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Klasa objęta patronatem przez zakład Asco Co Ltd Sp. z o.o. z Torunia.Najlepszy uczeń po odbyciu praktyk otrzyma stypendium naukowe oraz możliwość odbycia dodatkowych specjalistycznych kursów doskonalących umiejętności zawodowe.