Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Energii Odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technikum Energii Odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

W trakcie 5 lat nauki będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej Technik Energ. Odn.

 - planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej

- organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej

- wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej

- kontrolowania działań urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej

- obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych

Kwalifikacje, które uzyskasz po ukończeniu szkoły:

- montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej? Na stanowiskach:

- związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,

- nadzoru technicznego.

W budownictwie i energetyce oraz doradztwie energetycznym, w administracji publicznej.