Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Logistyka to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej. Rośnie zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Technik logistyk zajmuje się:

- planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania się towarów od producenta do konsumenta

- wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników wymiany.

W trakcie 5 lat nauki uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przygotowania procesu logistycznego

- przygotowania taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalania należności za usługi

- sporządzania dokumentów logistycznych

- prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi

- analizowania kosztów dostawy i magazynowania

- organizowania pracy własnej na stanowisku logistycznym

- organizowania przyjęcia i wydania towarów z magazynu

- organizowania logistyki miejskiej

- organizowania recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej

- zarządzania zespołami ludzi w działalności logistycznej

- zarządzania zapasami i ustalania planu dostaw w działalności logistycznej

- podejmowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki:

- przedsiębiorstw przemysłowych,

- handlowych,

- dystrybucyjnych,

- usługowych,

- transportowo - spedycyjnych

- w jednostkach samorządu terytorialnego