Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Logistyka to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej. Rośnie zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Technik logistyk zajmuje się:

- planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania się towarów od producenta do konsumenta

- wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników wymiany.

W trakcie 5 lat nauki uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przygotowania procesu logistycznego

- przygotowania taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalania należności za usługi

- sporządzania dokumentów logistycznych

- prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi

- analizowania kosztów dostawy i magazynowania

- organizowania pracy własnej na stanowisku logistycznym

- organizowania przyjęcia i wydania towarów z magazynu

- organizowania logistyki miejskiej

- organizowania recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej

- zarządzania zespołami ludzi w działalności logistycznej

- zarządzania zapasami i ustalania planu dostaw w działalności logistycznej

- podejmowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki:

- przedsiębiorstw przemysłowych,

- handlowych,

- dystrybucyjnych,

- usługowych,

- transportowo - spedycyjnych

- w jednostkach samorządu terytorialnego