Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Mechatroniczne
Nazwa oddziału

 Technikum Mechatroniczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

W trakcie 5 lat nauki będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych

- obsługi i programowania robotów przemysłowych

- obsługi i programowania sterowników PLC

- automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych

- projektowania i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych

- diagnostyki i napraw urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych

- montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacje, które uzyskasz po ukończeniu tego kierunku:

- Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

- Eksploatacja systemów mechatronicznych

- Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu technikum w zawodzie mechatronik?

W dużych zautomatyzowanych przedsiębiorstwach produkcyjnych:

- na produkcji,

- w dziale remontowym,

- w dziale dozoru

- jako asystent projektanta i konstruktora.

- w małych firmach jako pracownik spełniający wiele zadań.

Możesz prowadzić własną działalność w zakresie napraw i konserwacji urządzeń.

Klasa objęta patronatem przez zakład Asco Co Ltd Sp. z o.o. z Torunia