Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Drzewne
Nazwa oddziału

 Technikum Drzewne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

W trakcie 5 lat nauki będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- rozpoznawania gatunków drewna, materiałów drzewnych i tworzyw drzewnych,

- projektowania i wykonywania mebli oraz stolarki budowlanej,

- obsługi i konserwacji urządzeń stosowanych w produkcji mebli,

 - obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie mebli,

- porozumiewania się z klientem i doradzaniu w podjęciu decyzji związanych z wyborem stylu, estetyki i rodzaju mebli.

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu technikum technologii drewna?

We wszystkich zakładach pracy zajmujących się:

- produkcją mebli

- renowacją mebli

- stolarką budowlaną w regionie, w Polsce i w Europie.

Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.