Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Elektryczne
Nazwa oddziału

 Technikum Elektryczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno - elektronicznego.

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

Technik elektryk przygotowany jest do:

- projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu,

- dokonywania napraw instalacji elektrycznej

- dokonywania napraw maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

- montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,

- instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych

- wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

- lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

- konserwacja i naprawa układów automatyki,

- wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),

- eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,

- naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,

- naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej