Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku - klasa 1c sportowa ogólnokształcąca z przedmiotami fakultatywnymi
Nazwa oddziału

 klasa 1c sportowa ogólnokształcąca z przedmiotami fakultatywnymi

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Wychowanie fizyczne

Opis

W klasie tej poza przedmiotami obowiązkowymi  oraz wybranymi przedmiotami fakultatywnymi (do wyboru będą: matematyka, biologia, język obcy nowożytny, chemia, geografia, informatyka, historia, fizyka) uczniowie realizować będą także rozszerzoną ofertę sportową w sekcji siatkówki i pływania.