Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku - klasa 1b ogólnokształcąca z przedmiotami fakultatywnymi
Nazwa oddziału

 klasa 1b ogólnokształcąca z przedmiotami fakultatywnymi

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Opis

W klasie tej uczniowie poza przedmiotami obowiązkowymi będą mieli do wyboru przedmioty fakultatywne w określonej na dany rok ilości. We wszystkich oddziałach do wyboru będą: matematyka, biologia, język obcy nowożytny, chemia, geografia, informatyka, historia, fizyka (dany przedmiot fakultatywny będzie mógł zostać otwarty, jeśli chęć uczestniczenia w nim zgłosi co najmniej 8 osób łącznie ze wszystkich klas) . W związku z tym uczniowie sami będą mogli dopasować tok kształcenia do własnych preferencji i realizować się w wybranej przez siebie dziedzinie.