Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - MECHANIK - MONTER MASZYN i URZĄDZEŃ
Nazwa oddziału

 MECHANIK - MONTER MASZYN i URZĄDZEŃ

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

nowa oferta – we współpracy z firmą BIN

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń jest przygotowany do:

1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń

Kwalifikacje:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń
2. Obsługa maszyn i urządzeń

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.