Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - KIEROWCA MECHANIK
Nazwa oddziału

 KIEROWCA MECHANIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

nowy zawód w Polsce – od 2017 roku

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik jest przygotowany do:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

Kwalifikacje:

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

1. Obsługa środków transportu drogowego
2. Użytkowanie środków transportu drogowego

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)