Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Profil medyczny
Nazwa oddziału

 Profil medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

Opis

Profil: MEDYCZNY

cykl kształcenia: 4 lata; zakończone egzaminem maturalnym

Przedmioty rozszerzone:
1) biologia
2) chemia
3) fizyka
4) język angielski

Biologia, chemia i fizyka są przedmiotami wymaganymi przez wyższe uczelnie medyczne, jako przedmioty punktowane, podczas rekrutacji na studia.

Języki obce:
1) Język angielski – kontynuacja
2) Język niemiecki – podstawowy

Język angielski jest podstawowym językiem komunikacji we współczesnym świecie. Jest to język ekonomii, gospodarki i biznesu, nauki, polityki i podróży.
Język niemiecki jest szczególnie przydatny ze względu na bliskość niemieckiej gospodarki i niemieckiego rynku pracy.