Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Profil europejski
Nazwa oddziału

 Profil europejski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Profil: EUROPEJSKI

cykl kształcenia: 4 lata; zakończone egzaminem maturalnym

Przedmioty rozszerzone:
1) geografia
2) wiedza o społeczeństwie
3) język angielski

Geografia i wiedza o społeczeństwie są przedmiotami chętnie wybieranymi przez uczelnie wyższe, jako przedmioty punktowane, podczas rekrutacji na studia.

Języki obce:
1) Język angielski – kontynuacja
2) Język niemiecki – podstawowy

Język angielski jest podstawowym językiem komunikacji we współczesnym świecie. Jest to język ekonomii, gospodarki i biznesu, nauki, polityki i podróży.
Język niemiecki jest szczególnie przydatny ze względu na bliskość niemieckiej gospodarki i niemieckiego rynku pracy.