Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Budownictwa
Nazwa oddziału

 Technikum Budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

Klasy kształcące w zawodzie technik budownictwa przygotowują absolwenta do:

 - prowadzenia robót budowlanych,

 - opracowywania dokumentacji budowlanej,

 - sporządzania obmiarów i kosztorysów oraz sprawowania nadzoru budowlanego itp.

Uzyskanie tytułu technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów w charakterze asystentów projektanta, jak również daje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlanej.

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie ograniczonych uprawnień budowlanych.