Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Gastronomiczne
Nazwa oddziału

 Technikum Gastronomiczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

W trakcie 5 lat nauki nabędziesz umiejętności związane z:

- stosowaniem zasad racjonalnego żywienia,

- sporządzaniem i podawaniem wyrobów kulinarnych,

- kompleksową obsługą przyjęć organizowanych w zakładach gastronomicznych,

- posługiwaniem się sprzętem i urządzeniami stosowanymi w procesach wytwarzania,

- obliczaniem wartości odżywczej i energetycznej potraw,

- opracowaniem menu dla różnych grup konsumentów,

- obsługiwaniem maszyn i urządzeń gastronomicznych,

- planowaniem produkcji i ustalaniem asortymentu potraw.

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu technikum żywienia i usług gastronomicznych? We wszystkich obiektach hotelarsko-gastronomicznych:

- hotelach,

- pensjonatach,

- ośrodkach wczasowych,

- promach pasażerskich,

- restauracjach,

- barach,

- kawiarniach,

- sanatoriach,

- szpitalach,

- stołówkach w regionie, w Polsce i w Europie.

Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ramach projektu Erasmus+ mają możliwość wyjazdu na 4 - tygodniowe praktyki do Lipska