Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Hotelarskie
Nazwa oddziału

 Technikum Hotelarskie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

W trakcie 5 lat nauki będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

- rezerwowania usług hotelarskich

- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

- przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

Kwalifikacje, które uzyskasz po ukończeniu tego kierunku:

- Planowanie i realizacja usług w recepcji

- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu technikum hotelarskiego ?

We wszystkich obiektach hotelarskich:

- hotelach, 

- pensjonatach,

- ośrodkach wczasowych, w Polsce i w Europie.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie Technikum Hotelarskiego w ramach projektu Erasmus +  odbywają zagraniczne praktyki.