Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Handlowe
Nazwa oddziału

 Technikum Handlowe

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

W trakcie 5 lat nauki będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- organizowania pracy w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży,

- wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,

- prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,

- uruchamiania, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej,

-zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Znajdziesz zatrudnienie w:

- działach handlowych,

- instytucjach promocji i marketingu,

- jako przedstawiciel handlowy,

- jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi.

- jako dystrybutor