Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Klasa wielozawodowa.

Po ukończeniu nauki w klasie wielozawodowej istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskanie dyplomu technika.